Digi Demo Day 2019

Start: 11 Jun 2019, 09:30

End: 11 Jun 2019, 16:00


Location: , Mölndal

Type: Workshop

Välkommen till Digi Demo Day den 11 juni 2019

För tredje året i rad bjuder vi in till en inspirationsdag kring testbäddar som visar industriell digitalisering. I år är temat testbäddar för industriell additiv tillverkning. Fokus ligger på utmaningar och möjligheter med att använda additiv tillverkning som möjliggörare för flexibel produktion i industrin, bland annat genom kortare ledtider, minskade kostnader, lättviktskonstruktion och individanpassade produkter. 
Under dagen deltar flera av Sveriges drivande krafter inom additiv tillverkning från akademi, forskningsinstitut, industri och forskningsfinansiärer. Flera industriella fallstudier kommer att presenteras, alltifrån storskaliga prototyper inom fordonsindustrin till design av lättviktskonstruktioner i metall och biobaserade individanpassade konsumentprodukter.

Områden som vi tar upp i workshoppar och fysiska demonstrationer är:
•    Utmaningar med industrialisering av additiv tillverkning
•    Robotbaserad additiv tillverkning och bearbetning
•    Storskaliga komponenter med additiv tillverkning
•    Hybridtillverkning
•    Framtidens biobaserade material
•    Digitalisering av värdekedjan
•    Behov av test och demo
•    Cirkulära materialflöden


Program

09.30 Registrering och kaffe

10.00 Välkommen och introduktion

10.15 Föredrag 

 • Hybridiserad additiv tillverkning av stora produkter inom fordonsindustrin
  Torbjörn Larsson, Volvo Cars
 • Biokompositer i nästa generations 3D printade produkter
  Mikael Lindström, RISE and Affiliated Professor at Konstfack
 • Digitala tvillingar och simulering i additiv tillverkning av metall
  Ola Isaksson, Chalmers
 • Från tidigare FoU till industriförnyelse
  Björn Langbeck, Tillväxtverket och Tero Sjernstoft, Vinnova

11.50 Genomgång av eftermiddagen

12.00 Lunch

13.20 Demonstrationer och öppna workshoppar i RISE IVFs labb

 • Testbädd för storskalig additiv tillverkning
 • Testbädd för digitalisering i värdekedjan för additiv tillverkning
 • Innovativ industrinytta av testbäddarna: kundvärde (inklusive utställning med produktexempel)
 • Industrinytta: material

15.00 Kaffe och mingel i restaurangen

Med reservation för förändringar


Digi Demo Day är ett brett samarbete kring den digitala utvecklingen inom svensk industri med fem strategiska innovationsprogram som arrangörer - LIGHTer, Innovair, Metalliska material, SIO Grafen och Produktion2030. Vid detta tillfälle visas särskilt testbäddar med finansiering från Produktion2030
 

Dokumentation från dagen

Här kan du ta del av de presentationer som är publika.

Related content