Strategiska satsningar

Kort om Medlemsprogram Lättvikts strategiska satsningar

Medlemsprogram Lättvikt har möjlighet att göra strategiska satsningar. Syftet är att skapa bättre konkurrenskraft hos medlemmarna. Exempel på satsningar är:

  • Webbkurser
  • Bevakning av utvalda konferenser 
  • Teknikutveckling
  • Trendspaning

Medlemmarna föreslår strategiska satsningar som styrelsen sedan tar ställning till. Nedan i bild 1 beskrivs hur processen för beslut om strategiska satsningar ser ut.

Flödesschema för Medlemsprogram Lättvikts strategiska satsningar

Viktiga datum 2020:

Ansökan inskickad senast Beslut styrelsemöte Projektet startar
tidigast
13 januari 2020 5 februari 2020 12 februari 2020
24 april 2020 19 maj 2020 26 maj 2020
31 augusti 2020 23 september 2020 30 september 2020
26 oktober 2020 18 november 2020 25 november 2020

Ansökningsblankett finnes nedan.