MakeCapLighter

Making high capacity, robust, carrying structures from combined lightweight materials

Kort sammanfattning av projektidén

Projektets mål är att skapa lätta, robusta och bärande konstruktioner anpassade för batterilagring och material- eller persontransport genom att kombinera lättviktsmaterial. Applikationer som kommer att studeras är batterilådor via Gestamp HardTech och hissburar från Alimak.
De viktigaste forskningsfrågorna i projektet är utformning och tillverkning av lokala förstärkningar i kolfiberförstärkt polymer (CFRP). Gränsskiktet mellan materialen och dess egenskaper måste anpassas för att undvika korrosionsproblem. Skillnader i termiska egenskaper mellan materialen måste hanteras. Materialmodeller för processmodellering kommer att utvecklas för att prediktera glas- och kolfiberhybriders beteende vid tillverkning. Detta kommer att leda till kortare ledtider för produktutveckling och kostnadseffektiv tillverkning.


Projektets bidrag till våra programmål 

•    lätta, robusta och bärande konstruktioner för batteri och material- och person-transport
•    kortare ledtider för produktutveckling
•    kostnadseffektiv tillverkning

 

Projektets implementering

Nuvarande design ska ses över genom att kombinera kol- och glasfiberkompositer med metallkonstruktioner för att minska vikten med bibehållen prestanda. Processimuleringsmodeller måste också utvecklas för hybridkompositer. Dessa modeller kommer att valideras och användas till att justera tillverkningsprocessparametrar. Delar av både hiss och batterilåda kommer att prototyptillverkas för att utvärdera viktbesparingen och kompositstillverkningsprocessens effektivitet.

 

Deltagande företag

Gestamp Hardtech AB, Alimak Group AB, Podcomp AB, Gränges AB, Toray Inc, och RISE SICOMP AB.

Projektet delfinansieras av Vinnova.

20 Sep - 2018

Projektstart

19 Sep - 2020

Projektslut

Related content