Digi Demo Day

Industrin digitaliseras inom alla sektorer. Varje år organiseras Digi Demo Day om en särskild aspekt av digitaliseringen av industrin. Workshoppen är ett samarrangemang mellan LIGHTer och flera andra strategiska innovationsprogram. Första temat 2017 handlade om digitaliserat produktionsflöde vid additiv tillverkning. Digi Demo Day 2018 tog upp ämnet digitalisering av produktionsflödet vid hybridfogning.