MODTRUSS

Modular light weight design of composite trusses

Sammanfattning

Rotorblad för stora vindturbiner är mycket tunga och dyra att tillverka och transportera. I detta förprojekt kommer vi att undersöka möjligheterna att designa rotorblad som är både modulära och lätta, vilket skulle innebära lägre kostnader för både produktion och transport. Designen kommer att utgå från en ny design av rotorblad för vindturbiner som kallas Triblade.

Projektets idé

Rotorblad för stora vindturbiner är mycket tunga och dyra att tillverka och transportera. I detta förprojekt kommer vi att undersöka möjligheterna att designa rotorblad som är både modulära och lätta, vilket skulle innebära lägre kostnader för både produktion och transport. Designen kommer att utgå från en ny design av rotorblad för vindturbiner som kallas Triblade.

Projektets bidrag till programmålen

Generiska lärdomar från projektet kommer att spridas till såväl industri som akademi.

  • Svenska lättviktsprodukter når slutkunder genom implementation av lättviktsteknik
  • Svenska lättviktsprodukter skapar tillväxt inom näringslivet
  • Svensk lättviktsexport ökar.

Senast fem år efter projektavslut ska följande uppnås:

  • minst 20 procent kortare utvecklingstid samtidigt som vikten minskar minst 20 procent
  • minst 20 procent viktminskning genom nya möjligheter med mixade material.

Genomförande

Arbetet kommer att organiseras enligt följande arbetspaket :

  • Modulär design av Triblade
  • Studera möjligheten att utvidga idén att använda en modulär Triblade design till andra branscher
  • Prototyping och testning
  • Planera för en efterföljande projektutveckling.

Deltagande företag

Winfoor AB 
Composite Design Sweden AB

Projektet delfinansieras av Vinnova

01 Jun - 2016

Projektstart

30 Nov - 2016

Projektslut

Related content