TripleC

Compound casting for innovative products and combined properties

Samanfattning

Kombinationer av olika material har alltid sin utgångspunkt i att man vill optimera en produkts funktion genom att utnyttja varje materials egenskaper på rätt plats. Genom att kombinera material kan egenskaper, såsom exempelvis varmhållfasthet och slitstyrka, optimeras i valda delar av komponenten samtidigt som andra delar i densamma är svetsbara. Att kombinera olika material ger även stora möjligheter att minska en produkts vikt.

Det föreslagna projektets fokus är att, genom sammangjutning s.k. compound casting av olika metaller, skapa nya vikteffektiva, innovativa produkter med unika egenskaper.
I tunga fordon används ett flertal gjutna komponenter i lastbärande strukturer, framför allt pga. gjutjärnets goda utmattningsegenskaper vid högre temperaturer och dess goda mekaniska egenskaper. För att nå globala miljökrav krävs minskade utsläpp av CO2, vilket kan uppnås genom att bl.a. minska vikten hos olika komponenter.

Projektets idé är att kombinera segjärn och aluminium, vilket i komponenter såsom lastbilsnav möjliggör en mycket stor viktbesparing. Om projektresultaten visar god potential ger det stora möjligheter för nya innovativa produkter och ger Sveriges underleverantörsindustri möjlighet att samarbeta inom nya produktsegment samt stärka dess internationella konkurrenskraft.

Projektets idé

Projektet syftar att skapa möjligheter att utveckla och tillverka lätta lastbärande komponenter till fordons- och verkstadsindustrin. Många av dessa komponenter tillverkas idag i gjutjärn och har en funktionalitet som medför att man inte kan byta till ett material med lägre densitet då detta ofta innebär otillräckliga hållfasthetsegenskaper. Målet med projektet är att skapa förutsättningar att kombinera aluminium och gjutjärn i komponenter där man kombinerar gjutjärnets lastbärande egenskaper med aluminiumets låga densitet och goda värmeledningsförmåga för att skapa ett multimaterial med bibehållen funktion men med avsevärt lägre vikt.


Projektets bidrag till programmålen

Projektet kommer att ta fram en demonstrator som visar på en viktminskningspotential på minst 30 procent genom användning av mixade material. Vidare är syftet med förprojektet att ett industriförankrat utvecklingsprojekt skapas för att vidareutveckla och industrialisera de framtagna fogningsteknikerna. I projektet samverkar användare och producenter av gjutna komponenter vilket skapar förutsättningar för att framtagna innovativa fogningsmetoder och lättviktslösningar når slutkunder.


Genomförande

Projektet kommer att drivas av en projektgrupp bestående av forskningsutförare (Swerea SWECAST, SP), produktägare och leverantörer (AB Volvo, SKF Mekan och Fundo Components). Industrins främsta uppgift är att bidra med kravspecifikation för multimateriallösningar i tänkta applikationer samt kunskap om design- och konstruktionslösningar. Utvärderingen i projektet kommer ske på testgeometrier och slutlig metod utvärderas på demonstratorer som tillhandahålls av industriparterna. Även återvinningsaspekter av multimaterial kommer att beröras i projektet.

 

Deltagande företag

Swerea SWECAST
SP (RISE)
AB Volvo
SKF Mekan
Fundo Components

Projektet delfinansieras av Vinnova.

01 Jun - 2016

Projektstart

01 Feb - 2017

Projektslut

Related content