PlasmCFib

Plasma-optimized carbon fibre-matrix adhesion for thermoplastic composites

Syfte och mål med projektet

Projektet ämnar utveckla en ny teknik för att optimera adhesionen mellan fiber och matris för kompositapplikationer med fokus på kolfiberarmerade termoplastkompositer. Tekniken är baserad på att med hjälp av plasmateknologi konditionera kolfibrer med termoplastiska polymerfilmer och nanopartiklar av samma kemiska struktur som matrispolymeren. Denna konditionering ger den teoretiskt bästa fiber-matris adhesionen. Det slutgiltiga målet är att bredda applikationsspektrumet för kolfiberarmerade termoplastkompositer genom att förbättra deras egenskaper.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i en ny ytkonditioneringsmetod av kolfiber som dels leder till förbättrad/underlättad komposittillverkning och dels till en betydligt förbättrad fiber-matris interaktion. Detta förväntas i sin tur leda till förbättrade mekaniska egenskaper hos kompositmaterialet. Den framtagna ytkonditioneringen förväntas leda till mindre energi och kemikaliekonsumtion och till att de mer återvinningsbara termoplastmatriserna ska kunna ersätta vissa härdplastmatriser i kolfiberkompositer.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets konsortium täcker större delen av värdekedjan från kolfibervävning, ytkonditionering till komposittillverkning. Huvuddelen av projektet är inriktat mot ytkonditioneringen av kolfibervävar. Slutligen kommer kompositmaterial att tillverkas och utvärderas i termer av mekaniska egenskaper. En utvärdering av var ytkonditioneringen bäst integreras i produktionskedjan kommer att utföras. Dessutom kommer kostnadsanalyser försöka utröna marknadseffekten av den nya produktionsmetodiken och slutanvändare identifieras.


Deltagande företag 

Inxide
Biteam
KTH
 

Projektet delfinansieras av Vinnova.

04 Dec - 2015

Projektstart

31 Aug - 2016

Projektslut

Related content