ROBUST

Robotized Manufacturing of Structural Composites

Syfte och mål med projektet

Kolfiberkompositer kan användas för att göra transporter lättare och därmed bidra till lägre bränsleförbrukning. Då många fibermaterial är dyra och produkttillverkningen svår att automatisera hämmas dock materialets införande. ROBUST-projektet avser därför underlätta verifiering av material- och processegenskaper hos pressformade material genom att utveckla en passande testresurs, samt vässa och utveckla teknik och system för automatiserad hantering av kladdiga, eftergivliga material såsom prepreg (förimpregnerad kolfiber) och SMC (Sheet Moulding Compound).

Förväntade effekter och resultat

Resultaten från projektet kommer omsättas i öppna test- och demonstrationsanläggningar samt i kurser hos akademi och institut. Projektets bidrag till verifieringsmöjligheter och effektiv automation förväntas minska antalet iterationer i utvecklingsskedet av nya kompositprodukter och bidra till hög och förutsägbar produktkvalitet, färre mantimmar i tillverkning, och därmed väsentligt lägre tillverkningskostnader och kortare utvecklingstider. Detta stöttar såväl lättviktsmaterialens införande som de svenska tillverkare och utrustningsleverantörer som vill konkurrera på en global marknad.


Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer ta fram ett plattverktyg anpassat för kortfibersystem relevanta för både fordons- och flygapplikationer. Testverktyget kommer sedan användas för att testa och verifiera processparametrar i projektet. Efter projektet slut görs testverktyget tillgängligt för andra parter. Hanteringsutrustning för lyft av SMC-material och produkt in och ut ur press kommer utvecklas. Dessutom kommer gripdon- och hanteringssystem, anpassade för låg- respektive högvolymstillverkning av prepregbaserade produkter, att tas fram och omsättas i Compraser Labs Test-och Democell.


Samtliga deltagande företag

SAAB
GKN Aerospace
Volvo Personvagnar 
AP&T 
Swerea SICOMP

Projektet delfinansieras av Vinnova.

11 Dec - 2015

Projektstart

11 Dec - 2017

Projektslut

Related content