SIP LIGHTer

SIP LIGHTer

LIGHTer has gotten the trust to develop a strategic innovation programme (SIP) within the lightweight area. During spring 2013, Sweden's Innovation Agency (Vinnova), the Swedish Energy Agency, and Formas approved the first five strategic areas of innovation, where one of them is lightweight. The other areas are production, metallic materials, mining and material extraction, and IT and automation. All in all, 16 programmes have been accepted. The reason is that lightweight is one of Sweden's areas of expertise.

Strategic innovation programme Lightweight started in October 2013 and is a long term investment built on the strategic research and innovation agenda on lightweight. Stage 1 went on between 2013-2016. Stage 2 went on between 2017-2019, and stage 3 goes on through 2022.

Page

I fokus

Utmaningarna inom lättviktsområdet är många. Tack vare vårt branschöverskridande kontaktnät har vi identifierat tre områden som vi vill ägna lite extra fokus fram till 2019. Test och Demo Ta ett...
Page

Internationell strategi

Under 2017 tog vi inom LIGHTer fram en strategi för vårt internationella arbete. Syftet med vår internationella strategi är till att ge en riktning och prioritering av olika internationella...
Page

Värdegrund

Vår värdegrund beskriver synen på relationerna mellan partners, finansiärer och medarbetare inom LIGHTer, men också med andra aktörer. Värdegrunden är kärnan i vår nyskapande struktur för forskning...
Page

Vad Vinnova tycker

Vinnova uttalar sig om satsningarna på de strategiska innovationsprogrammen "Strategiska innovationsområden är ett av Vinnovas viktigaste satsningar för framtiden. Med SIP vill vi tillsammans med...

The Swedish government's strategic innovation investment

Are you interested in how the Swedish governnment works with strategic innovation?