Workshops

We regularly offer workshops in different areas that address lightweight challenges. This way, we create meeting places for people who share common challenges and goals.

LIGHTer regularly arranges various workshops – some are one-off and others recurring. We arrange these workshops partly for educational purposes, but also to provide a helpful forum for networking and development for us as an innovation programme.

Our recurring workshops are: 

Page

Resultatworkshop

För oss är det viktigt att resultaten från våra projektparters goda arbete blir synligt för omvärlden. Ett bra sätt att presentera projektresultat har varit att hålla en resultatworkshop där publiken...
Page

Teknikworkshop

Varje år arrangerar LIGHTer två teknikworkshoppar; en på vårterminen och en på höstterminen. Teknikworkshopparna planeras kring ett givet tema, oftast en utmaning inom lättviktsområdet. Här samlas...
Page

Digi Demo Day

Industrin digitaliseras inom alla sektorer. Varje år organiseras Digi Demo Day om en särskild aspekt av digitaliseringen av industrin. Workshoppen är ett samarrangemang mellan LIGHTer och flera andra...
Page

LIGHTer International Conference

Vartannat år organiserar LIGHTer en unik internationell branschöverskridande lättviktskonferens. Konferensen är ett sätt att främja samverkan mellan svenska och internationella aktörer inom...
Page

LIGHTer Framtidsworkshop

Vartannat år samlar vi nätverket till en workshop där vi blickar in i framtiden. I vår Lättviktsagenda beskriver vi vad som krävs för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt inom lättviktsteknologi på...

UPCOMING COURSES AND EVENTS

Event
query_builder 27 Oct 2021

Strategic Innovation Webinar

City: Stockholm

Type: Conference

Welcome to the SIP conference 2021 How can the strategic innovation programs strengthen their international collaboration to even better contribute to meet global challenges? We have networks...
Event
query_builder 27 Oct 2021

LIGHTer PhD Network Seminar

Type: Digital Seminar

Welcome to the next LIGHTer PhD Network Seminar! This seminar is given by Dr Camille Pauzon (Chalmers) and Dr Samuel Hammarberg (Luleå University of Technology). Dr Camille Nicole Géraldine Pauzon...