Workshops

We regularly offer workshops in different areas that address lightweight challenges. This way, we create meeting places for people who share common challenges and goals.

LIGHTer regularly arranges various workshops – some are one-off and others recurring. We arrange these workshops partly for educational purposes, but also to provide a helpful forum for networking and development for us as an innovation programme.

Our recurring workshops are: 

Page

Resultatworkshop

För oss är det viktigt att resultaten från våra projektparters goda arbete blir synligt för omvärlden. Ett bra sätt att presentera projektresultat har varit att hålla en resultatworkshop där publiken...
Page

Teknikworkshop

Varje år arrangerar LIGHTer två teknikworkshoppar; en på vårterminen och en på höstterminen. Teknikworkshopparna planeras kring ett givet tema, oftast en utmaning inom lättviktsområdet. Här samlas...
Page

Digi Demo Day

Industrin digitaliseras inom alla sektorer. Varje år organiseras Digi Demo Day om en särskild aspekt av digitaliseringen av industrin. Workshoppen är ett samarrangemang mellan LIGHTer och flera andra...
Page

LIGHTer International Conference

Vartannat år organiserar LIGHTer en unik internationell branschöverskridande lättviktskonferens. Konferensen är ett sätt att främja samverkan mellan svenska och internationella aktörer inom...
Page

LIGHTer Framtidsworkshop

Vartannat år samlar vi nätverket till en workshop där vi blickar in i framtiden. I vår Lättviktsagenda beskriver vi vad som krävs för att Sverige ska vara konkurrenskraftigt inom lättviktsteknologi på...

UPCOMING COURSES AND EVENTS

Event
query_builder 29 - 30 Nov 2022

Workshop: LIGHTer Product Optimization

City: Mölndal

Type: Workshop

LIGHTer Product Optimization is a competence network in Sweden on the use of simulation and optimization for product development. On the seminar will address two topics. Topology optimization has been...
Event
query_builder 30 Nov 2022

LIGHTer Academy & LIGHTer PhD Network Seminar

Type: Digital Seminar

Our next academic seminar will host two intersting talks: Framework for holistic design of ferries focussing on lightweight ice going hulls by Dr. Harsha Cheemakurthy, KTH (LIGHTer PhD Network alumni)...