SIP LIGHTer

SIP LIGHTer

SIP LIGHTer is a strategic innovation programme (SIP) focusing on lightweight solutions. SIPs are initiatives launched by the Swedish government to encourage the private sector, public sector and academia to collaborate on finding sustainable solutions to global challenges and boosting Sweden’s competitiveness.

Vinnova (the Swedish Innovation Agency), the Swedish Energy Agency and Formas (the Swedish Research Council for Sustainable Development) fund a total of 17 SIPs. SIP LIGHTer launched in October 2013 and is being implemented in three stages. Stage 1 ran from 2013 to 2016, Stage 2 from 2017 to 2019, and Stage 3 runs through 2022. 
 

Page

I fokus

Utmaningarna inom lättviktsområdet är många. Tack vare vårt branschöverskridande kontaktnät har vi identifierat tre områden som vi vill ägna lite extra fokus fram till 2019. Test och Demo Ta ett...
Page

Internationell strategi

Under 2017 tog vi inom LIGHTer fram en strategi för vårt internationella arbete. Syftet med vår internationella strategi är till att ge en riktning och prioritering av olika internationella...
Page

Värdegrund

Vår värdegrund beskriver synen på relationerna mellan partners, finansiärer och medarbetare inom LIGHTer, men också med andra aktörer. Värdegrunden är kärnan i vår nyskapande struktur för forskning...
Page

Vad Vinnova tycker

Vinnova uttalar sig om satsningarna på de strategiska innovationsprogrammen "Strategiska innovationsområden är ett av Vinnovas viktigaste satsningar för framtiden. Med SIP vill vi tillsammans med...

The Swedish government's strategic innovation investment

Are you interested in how the Swedish governnment works with strategic innovation?