Board and management

Det dagliga arbetet inom LIGHTer utförs av verksamhetsledningen som består av oss; Cecilia, Fredrik och Ann-Charlotte. Hör gärna av er om ni har några funderingar.

Styrelsen är beslutande organ för SIP Lättvikt och LIGHTer Medlemsprogram.

Person

Malin Åkermo

Lättviktsstrukturer, KTH

Ledningsgruppen förbereder frågor för styrelsen tillsammans med verksamhetsledningen, och har en rådgivande roll för LIGHTers verksamhet.

Ordförande för valberedningen är Anders Gotte.

Person

Dan Zenkert

Lättkonstruktioner, KTH

Ansvarig för LIGHTer Teknikgrupp är Anders Sjunnesson.
 

VIA
I accept LIGHTer's and RISE's Privacy Policy.