Seminar on product optimisation

This seminar will be given in Swedish 

I början av juni arrangerade LIGHTer Produktoptimering ett seminarium med fokus på pågående examensarbete. Nu anordnar vi ett nytt seminarium med målet att ta fram förslag på nya examensarbeten inom produktoptimering. 

Start: 19 Sep 2018, 11:00

End: 19 Sep 2018, 18:00


Location: Chalmers Teknikpark, Göteborg,

Related content